เกี่ยวกับบริษัท

เจ้าของโครงการและดำเนินการโดย บริษัท เศรณีโฮม จำกัด

เลขที่ 36/103-104 พีเอสทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท (ชำระเต็ม)

กรรมการผู้จัดการ

นายอิทธิ ตั้งไฟบูลย์

ชื่อโครงการ : บ้านอัครา (รามคำแหง - วงแหวน) ซอยถนนราษฎร์พัฒนา

ที่ตั้งโครงการ : ถนนราษฎร์พัฒนา แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร

โฉนดที่ดินเลขที่ : 2335,2336,2338,2339,2340 และ 44344

พื้นที่โครงการประมาณการ : 12-3-37.69 ไร่

ใบอนุญาตจัดสรร : อยู่ระหว่างดำเนินการ

เริ่มก่อสร้างเดือน พ.ค. 2557 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พ.ค. 2559

ที่ดินมีภาระผูกพันกับ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)